"De Stichting Sittard Rosa Lima, opgericht in 1993, heeft zich ten doel gesteld om kleine ontwikkelingsprojecten in de sloppenwijken van Lima (Peru) financieel te ondersteunen. De bewoners van Sittard-Geleen worden mede door de informatie over deze projecten bewust gemaakt van de verhoudingen tussen het rijke Noorden en het arme Zuiden".
 
 

Sittard en Sint Rosa, een levende traditie

Bron: Oberdorff, Th.M.

Rosa van Lima werd geboren in Lima op 20 april 1586 als Isabella de Florès. Haar troetelnaam werd Rosa, later noemde zij zichzelf Rosa van de heilige Maria. Haar vader was een uit Portorico afkomstige Spanjaard Gaspard de Florès, die enige tijd soldaat is geweest. Het gezin van hem telde elf kinderen. De moeder van Rosa, Maria dÓliva, speelt een grote rol in haar leven, want zij had graag gezien dat haar mooie dochter een voordelig huwelijk zou sluiten.
Isabella schijnt een bijzonder vroeg ontwikkeld kind te zijn geweest, met een opvallende lijdzaamheid en ongevoeligheid voor lichamelijke pijnen. Reeds vroeg deed zij daden van boetvaardigheid. Zij moet ook een school hebben bezocht, want zij kon lezen en schrijven. Van haar hand zijn brieven bewaard gebleven, evenals een gedicht.
Haar grote voorbeeld was de H.Catharina van Siëna, een dominicares uit de veertiende eeuw. Rosa hoopte vurig dat in Lima een dominicanessenklooster gesticht zou worden, toegewijd aan deze heilige. Vijf jaar na haar dood is dat klooster er inderdaad gekomen. Haar moeder is er, na de dood van haar man, ingetreden.
Rosa trad op 10 augustus 1608 in in de Derde Orde van de Dominicanen. Zij was toen 22 jaar oud. Zij had veel mystieke ervaringen. Een team van geleerden uit haar tijd heeft reeds tijdens haar leven deze ervaringen onderzocht en kwam tot een gunstig oordeel over haar met betrekking tot haar trouw aan de leer van de kerk. De laatste drie jaar van haar leven bracht Rosa door in het welgestelde gezin van Gonzalvo de la Massa, ontvanger van de kroondomeinen. In de nacht van 23 op 24 augustus 1617 overleed Rosa.

Snel zalig en snel heilig
Kort na haar overlijden werd Rosa min of meer officieus heilig verklaard door de dominicanen van Peru in een schrijven aan hun medebroeders. Acht jaar later al, 1625, werd in Rome besloten dat een officieel onderzoek gestart zou worden naar Rosa van Lima. Er is dan sprake van 119 wonderen, die op haar voorspraak gebeurd zouden zijn.
Op 12 februari 1668 volgde de zaligverklaring door paus Clemens IX. Zijn opvolger, paus Clemens X spreekt op 12 april 1671 de heiligverklaring uit.

ww ww ww
ww foto ww
w w wit

De Sint Rosa viering in Lima

Sint Rosa stadspatrones
Het stadsbestuur van Sittard heeft waarschijnlijk in oktober 1669, als de stad het ergst getroffen wordt door epidemieën (de pest), het initiatief genomen om op zondag 3 november 1669 de (dan nog) zalige Rosa uit te roepen tot schuts- of stadspatrones van Sittard.

De Sint Rosakapel
De viering van Sint Rosafeesten wordt altijd gekoppeld aan het jaar 1675, het jaar waarin de kapel gesticht is. Over de opdracht voor de bouw, op wiens initiatief deze tot stand kwam en over de bouwkosten is tot op heden niets in de archieven teruggevonden. In feite is het geschilderde jaartal 1675 op de voorgevel het enige houvast dat we hebben. De bouw moet tussen de zaligverklaring van Rosa in 1671 en de eerste verwoesting van Sittard in april 1676 hebben plaatsgevonden.
Toen de Rosakapel werd gebouwd, lag ze op aanzienlijke afstand van de bestaande bebouwing. Een smalle holle weg voerde indertijd over de Kollenberg.
Sinds 1675 gaat men in processievorm naar de kapel. De weg er naar toe is altijd hetzelfde gebleven, via de Markt en Putstraat naar de Kollenbergerweg.

Sint Rosa en de Michielskerk
Sint Rosa als tweede stadspatroon na de H.Petrus is verschillende keren afgebeeld in de kerk van waaruit de processie vertrekt, de Michielskerk aan de Markt.
Het meest opvallende is de figuur van de heilige op de arcade van het imposante hoofdaltaar.
Dit hoofdaltaar herbergt de figuren van God de Vader, geflankeerd door ter linkerzijde Catharina van Siëna met een crucifix in de hand, aan de andere kant Rosa van Lima met het anker als zinnebeeld van de hoop, die Sittard op haar heeft gesteld


De verering van de Heilige Rosa.

Sittard.
Elk jaar op de laatste zondag van augustus wordt de Rosaverering gestart met een H.Mis in de Michielskerk. Hierna trekt een processie naar de Rosakapel op de Kollenberg.
Na terugkomst op de Markt wordt het startsein gegeven voor een aantal festiviteiten die enkele dagen duren. Een van de meest traditionele elementen is de Rosakermis, die hoogstwaarschijnlijk voor het eerst is gehouden bij gelegenheid van het laten vervaardigen van een reliekhouder van St.Rosa in 1669/1670.

Lima
De verering van de Heilige Rosa neemt in Peru, dus ook in Comas, nog grootsere vormen aan dan wij gewend zijn. In het centrum van Lima trekken duizenden mensen naar de plekken die herinneren aan haar verblijf.
Tijdens het bezoek van de twee bestuursleden van de Stichting Sittard Rosa Lima, Marly Penders en Bert Poiesz, aan Pater jan Brinkhof, waren zij getuige van de vieringen in de wijk Comas. Samen met pater Jan trokken zij op die dag door het gebied, waar op zeven plekken een H.Mis werd opgedragen, waarna het feest losbarstte met veel muziek, dans en optredens van folkloristische groepen .


ww ww ww
ww foto ww
w w wit

De Sint Rosa viering in Lima

 

 

 

 

Stichting Sint Rosa Societeit

Sint Rosa festival

Stadsschutterij St Rosa Sittard

Historie St Rosa Sittard / St Rosa

Bedevaart H. Rosa van Lima

 

 

Het Rosa Lied in PDF


 

Lach en een traan op Sint Rosa