"De Stichting Sittard Rosa Lima, opgericht in 1993, heeft zich ten doel gesteld om kleine ontwikkelingsprojecten in de sloppenwijken van Lima (Peru) financieel te ondersteunen. De bewoners van Sittard-Geleen worden mede door de informatie over deze projecten bewust gemaakt van de verhoudingen tussen het rijke Noorden en het arme Zuiden".
 
 
 

Huldiging pater Jan Brinkhof
Pater Jan Brinkhof opnieuw onderscheiden

Op 13 december jl. heeft  pater Jan  uit handen van de burgemeester van Comas
de onderscheiding van “verheven persoon in het district Comasin ontvangst mogen nemen.
Een welverdiende erkenning voor zijn pastorale werk en voor zijn werk als missionaris van de armsten. Zijn nederigheid, eenvoud en zijn liefde voor de armste kinderen hebben deze onderscheiding mogelijk gemaakt.
“ In de 55 jaar dat ons district Comas bestaat is het voor ons en zijn vrienden een grote eer om u in ons midden te hebben”, vertelde de burgemeester, die ook stil heeft gestaan bij het team van de Stichting Sittard Rosa Lima, dat de projecten voor de meest noodlijdenden is blijven steunen.

ww ww ww
ww foto ww
w w wit
 

Bezoek pater Jan aan Sittard.pater Jan

Uit dagblad "De Limburger" 5 juni 2014

Eens in de drie, vier jaar laat pater Jan Brinkhof zijn ontwikkelingswerk in de Peruaanse hoofdstad Lima even voor wat het is. ( Lees het hele artikel ) Hij brengt dan een bezoek aan de grootste geldschieter, stichting Sittard - Rosa- Lima, in Sittard-Geleen.

Voorjaar 2014

Nu Pater Jan Brinkhof een dagje ouder wordt, heeft hij een drietal medeparochianen bereid gevonden om hem te ondersteunen in zijn werkzaamheden voor de projecten, die mede vanuit Nederland worden gefinancierd.

van links naar rechts;
Ana (bezoekt de aanvrager), Jan (gaat over het geld), Rosio (beoordeelt de financiële kant), Gorge "Koki" (verzorgt de administratie).

ww ww ww
ww foto ww
w w wit

Voorjaar 2014

Nu Pater Jan Brinkhof een dagje ouder wordt, heeft hij een drietal medeparochianen bereid gevonden om hem te ondersteunen in zijn werkzaamheden voor de projecten, die mede vanuit Nederland worden gefinancierd.

van links naar rechts;
Ana (bezoekt de aanvrager), Jan (gaat over het geld), Rosio (beoordeelt de financiële kant), Gorge "Koki" (verzorgt de administratie).


ww ww ww
ww foto ww
w w wit

 


Lima, 14 augustus 2013

Beste leden van het Comité,

Hartelijke groeten uit Peru waar we volop in de winter zitten en dat is 12/13/14 of 15 graden met mist en motregen. Vele oudjes zijn ziek en natuurlijk meer overledenen dan normaal. Hier is verder alles goed.
Het project “Gemeenschapshuis “Señor de Luren” (najaarsactie 2012, red.) is nog in volle constructie. Het grote probleem en werk is de massa stenen die ze moesten afhakken om een goed fundament te hebben en het duurt lang om dat op te ruimen. Maar het project is  bijna rond en de financiën zijn op

Nu heel hartelijk dank voor het mooie boekje, zodat ons Comité (in Comas,Lima, redactie) in elk geval jullie leert kennen van de foto’s. Heel veel dank.**
Ik heb geen boekje gemaakt maar ik stuur jullie enkele foto’s van mijn 75 jaartjes en 25 jaar in de parochie. En met het geld dat ik ontving van familie en vrienden kan ik een houten zaal/kapel bouwen met cementen vloer in de “11e Julio” . Nooit had ik gedacht een “kapel” te bouwen  maar een jong en actief groepje catecheten heeft geen ruimte. Goed we kregen een groot terrein.

Alhoewel de paus in Brazilië was verliezen we veel katholieken die overstappen naar andere kerkgenootschappen. De katholieke kerk verandert niet en pakt de grote problemen niet aan. “Te conservatief”, zeggen die mensen en iedereen weet van het seksuele misbruik en het probleem van de banken. “Maffia” zeggen ze.
De geschiedenis zal uitwijzen of de aanpak van de paus tegenwoordig wel werkt en of hij de mensen weet te bereiken.We hadden de afgelopen tijd 129 aardbevinkjes tot 1 augustus dit jaar. De meeste voelen we niet of nauwelijks.

Een geweldig bericht, dat jullie waarschijnlijk met  € 4800,- het bedrag willen aanvullen, dat de fanfare van De Lettele (geboorteplaats van pater Jan, red.) samen met De Wilde Ganzen bijeen wil brengen om het projekt “Sportveld Las Lomas” af te ronden. Dit voetbalveld kan dienen voor de 3 nieuwe “buurten” die door de nieuwkomers ontstaan. Ik kom bijna niet boven, zo hoog en stijl en met dit vochtige weer. De schoenen vol modder en vuil en we hebben drie dagen motregen. We krijgen of hebben La Nina,  ( Het meisje), is de Koude Watergolf: motregen, wind en 12 graden. El Niño is rond kerst de Warm Watergolf. Ja, de natuur gaat zijn eigen gang.
Nogmaals dank voor de wensen en het boekje.
Groetjes,

h

** De bestuursleden van Stichting Sittard Rosa Lima hebben pater Jan Brinkhof bij gelegenheid van zijn 75e verjaardag een fotoboekje  met persoonlijke wensen gezonden. Hierin zijn naast foto’s van de leden ook enkele beelden opgenomen die pater Jan herinneren aan enkele plekken  in Sittard die hij bezocht als hij op vakantie was.

 

Donderdag 4 juli 2013
Schilderij ‘Zefke Mols’ voor Inloophuis bieZefke

Op donderdag 4 juli gaat het bestuur van de Stichting Sittard-Rosa-Lima op bezoek bij Inloophuis bieZefke aan de Engelenkampstraat in Sittard. Het bezoek heeft een bijzonder doel: het aanbieden van een fraai olieverfschilderij van de naamgever van het inloophuis: Zefke Mols.

De stichting Sittard-Rosa-Lima kreeg dit schilderij twee jaar geleden uit een nalatenschap. De bedoeling van de schenker was om het schilderij te verkopen en de opbrengst te gebruiken voor de bouw van eetplaatsen in de sloppenwijken van Lima, de hoofdstad van Peru. Vervolgens bood iemand, die verder anoniem wilde blijven, aan het schilderij te kopen, maar gaf daarbij aan, het portret niet zelf te willen hebben. Na intern overleg heeft het bestuur van de stichting Sittard-Rosa-Lima besloten het schilderij aan te bieden aan Inloophuis bieZefke, huiskamer voor dak- en thuislozen. Een betere plaats is immers nauwelijks denkbaar.
Het bestuur van bieZefke wil het schilderij van zijn naamgever graag in ontvangst nemen, om het een permanente plek te geven in de huiskamer.

Stichting Sittard-Rosa-Lima en Inloophuis bieZefke zijn in zekere zin aan elkaar verwant. Zo draagt SRL eraan bij dat in de sloppenwijken van Comas/Lima gaarkeukens worden opgezet om de bewoners van verantwoorde maaltijden te voorzien. De vrijwilligers van Inloophuis bieZefke zorgen ook dagelijks voor warme maaltijden of soep voor de gasten. De overdracht van het schilderij van Zefke Mols wordt dan ook aangegrepen om elkaar over en weer te informeren over elkaars activiteiten en elkaar beter te leren kennen.

Back To Top  Back to top

 

trompetter

Klik op het artikel en lees het stuk in de Trompetter van 18 juni 2014 dat Harie Bronnenberg schreef over Pater Jan Brinkhof

Lima, 13 oktober 2013

Lees de laatste brief van Pater Jan Brinkhof

"We kiezen de projecten zorgvuldig uit. Ook zijn we het met de organisatie van eetplaatsen eens dat in het geval zich iets dergelijks zou voordoen, het gebouw over gaat als wijkcentrum of voor een andere sociale functie."

Lees hier de brief !

 

poster