"De Stichting Sittard Rosa Lima, opgericht in 1993, heeft zich ten doel gesteld om kleine ontwikkelingsprojecten in de sloppenwijken van Lima (Peru) financieel te ondersteunen. De bewoners van Sittard-Geleen worden mede door de informatie over deze projecten bewust gemaakt van de verhoudingen tussen het rijke Noorden en het arme Zuiden".
 
 

Voorjaarsactie 2010 !
Sittard-Geleen


 

Acties/Projecten

• De voorjaarsactie 2010 werd gehouden voor de aanleg van het speelveld voor de kinderen in de wijk Las Lomas. Tegen de hellingen van de stenige heuvels hebben zij weinig mogelijkheden om te spelen; er is geen vlak terrein. Om dit te realiseren moet een keermuur worden gebouwd op een stevige fundering, waarna het terrein geëgaliseerd kan worden. Een omheining moet er vervolgens voor zorgen, dat de ballen niet de helling afrollen. De donateurs van SRL blijken de zin van het project in te zien en geven royaal.
• Bij de Wilde Ganzen stond een restant uit vorige acties open van € 8500,- In overleg met Jan Brinkhof werd besloten om dit geld te bestemmen voor de bouw van eetplaats Santa Sarita Colonia.
• Dankzij enkele bijzondere giften kon begonnen worden met de afbouw van het gemeenschapshuis Nueva Union. In een eerder stadium heeft SRL het al mogelijk gemaakt dat de fundamenten en de keermuren zijn gebouwd; door deze financiële impuls zullen de bewoners hoog op de helling een nieuw onderkomen kunnen betrekken, waarin zij allerlei activiteiten voor jong en oud kunnen organiseren.
• Voor de afbouw van de eetplaats Rosa Linda blijkt nog een klein bedrag nodig voor de aanschaf van ramen en kozijnen.
• De expositie van het werk van Alejandro Chavez Saenz levert een bedrag op van ruim € 1300,-
• De Wilde Ganzen besluiten om de najaarsactie 2010 ten behoeve van de nieuwbouw van het cultureel centrum van Yachay Peru te ondersteunen. Inclusief de subsidie van WG bedraagt de opbrengst voor dit project € 40.000,- Hiermee kan de bouw van de eerste fase worden gerealiseerd.
• De bouw van de eetplaats H. Petrus en Paulus, najaarsactie 2009, is dit jaar afgerond en inmiddels is het gebouw in gebruik genomen.
• De Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid van de parochie San Jerusalen ontvangen een bijdrage voor onderhoud van de crèche en de bibliotheek. Stichting SRL heeft uit Lima de aanvraag van drie projecten meegenomen.1. de huisvesting van Yachay Peru.
Deze jongerengroep wil een nieuwe huisvesting omdat de ruimtes bij de kerk te klein zijn geworden en de kerk van Jan die zelf nodig heeft in de toekomst. Yachay Peru is van groot belang omdat het jonge mensen door dans en muziek vormt, zij daarmee een zinvolle tijdsbesteding hebben en gestimuleerd worden naar school te gaan en te studeren. Kansarme jongeren wordt weer perspectief geboden.
2. de versteviging van de funderingen van een gemeenschapshuis; dat vraagt veel betonijzer en cement
3. de aanleg van een verhard sportveldje hoog tegen de heuvels; hiervoor moet de bodem geegaliseerd worden en en een fundering worden aangebracht.

In alle gevallen gaat het erom dat de mensen zelf aan de slag gaan, maar dat wij hun ondersteunen in de aanschaf van de noodzakelijke materialen.Daarnaast blijft de komende jaren het verbeteren van eetplaatsen hoge prioriteit hebben. Te meer daar hier ook kinderopvang kan worden gerealiseerd, wat voor de kinderen en hun moeders erg belangrijk is.

Lees ook de brief 2010

 

Najaarsactie 2010 !
Sittard-Geleen

Projekt eetplaats "Huancavelica" in de wijk El Agustino

Lees ook de brief 2010

lees verder  Lees verder Acties 2011

 

Eetplaats projekt EL AGUSTINO
" Huancavelica"

De meeste komen van het platte land ofwel uit de bergen.