"De Stichting Sittard Rosa Lima, opgericht in 1993, heeft zich ten doel gesteld om kleine ontwikkelingsprojecten in de sloppenwijken van Lima (Peru) financieel te ondersteunen. De bewoners van Sittard-Geleen worden mede door de informatie over deze projecten bewust gemaakt van de verhoudingen tussen het rijke Noorden en het arme Zuiden".
 
 


Bestuur
staand vlnr.
Jo Beckers voorzitter
Bert Poïesz lid
Leen Plessius lid

zittend vlnr.
Jacques Tonnaer voorzitter comité van aanbeveling
Marly Penders lid
Marja Bollen-Denaux penningmeester
Hilde de Haes secretaris

ww ww ww
ww foto ww
w w wit

Secretariaat
Kleine Steeg 5
6131 KJ Sittard
tel: 046 4512270
info@sittardrosalima.nl

Donaties aan de stichting

Wilt U het werk van Padre Jan en de Zusters in Lima steunen,
dan kunt U een bijdrage storten op rekeningnr. 

Bankrekening Rabobank  1291.10.957.
IBAN : NL85RABO0129110957 en BIC: RABONL2U
tnv. Stichting Sittard-Rosa-Lima

Bankrekening ING-bank   5963205
IBAN : NL37INGB0005963205 en BIC: INGBNL2A
tnv. Stichting Sittard-Rosa-Lima

Fiscaal no. RSIN/nr 8160.49.245 SSRL stichting Sittard Rosa Lima


ANBI erkenning
De belastingdienst heeft de Stichting Sittard Rosa Lima met ingang van 1 december 2001 erkend als zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling.
Dit betekent, dat giften aan de Stichting in aanmerking kunnen komen als aftrekpost inkomstenbelasting.

 

 Pater Jan Brinkhof


De comedores van Comas

Pater Jan tijdens de H. Mis in zijn parochie

 

ANBI