"De Stichting Sittard Rosa Lima, opgericht in 1993, heeft zich ten doel gesteld om kleine ontwikkelingsprojecten in de sloppenwijken van Lima (Peru) financieel te ondersteunen. De bewoners van Sittard-Geleen worden mede door de informatie over deze projecten bewust gemaakt van de verhoudingen tussen het rijke Noorden en het arme Zuiden".
 
 


Stichting Sittard-Rosa-Lima

Doelstelling en uitwerking.

In Lima, de geboorteplaats van de heilige Rosa, stadspatrones van Sittard, zijn met name projecten als de bouw en inrichting van eetplaatsen, de aanleg van watertanks, de opzet van crèches, het verschaffen van microkredieten en de bouw van ruimtes voor de opvang van straatjeugd gerealiseerd.
Deze projecten bevinden zich o.a. in de wijk Comas, waar de Nederlandse pater Jan Brinkhof werkt en in de wijk Puente Piedra, waar de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid (de vroegere zusters van het Sittardse ziekenhuis) werken.

Met behulp van subsidies van de gemeentelijke Vereniging Mondiaal Beleid Sittard-Geleen kunnen de organisatie- en apparaatskosten volledig gedekt worden, zodat elke euro die hier ingezameld wordt helemaal ten goede komt aan de initiatieven in Lima.
Door het werken met gedegen begrotingen en afrekeningen van de uit te voeren projecten wordt gezorgd voor een verantwoorde besteding van de gelden. Bovendien fungeren de pater en de zusters als toezichthouder ter plaatse.
Voor sommige projecten werkt de Stichting Sittard-Rosa-Lima samen met de Wilde Ganzen. Hierdoor kunnen de ingezamelde gelden praktisch verdubbeld worden.


  Back To Top  Back to top