"De Stichting Sittard Rosa Lima, opgericht in 1993, heeft zich ten doel gesteld om kleine ontwikkelingsprojecten in de sloppenwijken van Lima (Peru) financieel te ondersteunen. De bewoners van Sittard-Geleen worden mede door de informatie over deze projecten bewust gemaakt van de verhoudingen tussen het rijke Noorden en het arme Zuiden".
 
 

Pater Jan in Comas!


Jan Brinkhof uit Lettele was aanvankelijk als priester werkzaam in Chili. Maar na de staatsgreep in 1973, die een einde maakte aan de regering Allende, werd hij gedwongen dat land te verlaten. Zo kwam hij weer naar Nederland waar hij een studie volgde aan de Sociale Academie. Hij vond een baan in het opbouwwerk in Brunssum (L), waar hij Hub Bemelmans, een van de latere oprichters van de Stichting  Sittard Rosa Lima, leerde kennen.
In 1981 keerde hij op verzoek van zijn  Orde,  Oblaten van Maria, terug naar Zuid-Amerika en wel naar Peru, waar hij ging werken in Comas, met bijna 500.000 inwoners een deelgemeente van de Peruaanse hoofdstad Lima.
Veel armen uit de hoofdstad en inheemsen van het Peruaanse platteland vestigen zich hier. Enerzijds vanwege de zeer beperkte economische mogelijkheden op het platteland, anderzijds als gevolg van de veiligheidssituatie die voornamelijk bepaald wordt door een strijd van het Peruaanse leger tegen opstandelingen.
In de sloppenwijken zijn onvoldoende scholen, medische centra of andere buurtvoorzieningen zoals wij die in Nederland kennen. Werk om een eigen bestaan op te bouwen, is er amper. Armoede, achterstelling en voedselschaarste maken bewoners en vooral de vele jongeren in Comas een makkelijke prooi voor criminelen, drugshandel en jeugdbendes. Vanuit zijn roeping als priester ondersteunt Jan Brinkhof in Comas de allerarmsten in hun dagelijkse strijd om een menswaardig bestaan.

Hij zet daarvoor met bewoners eetplaatsen (comedores) op. Hier kunnen zij - vooral moeders en kinderen - dagelijks een warme maaltijd krijgen. Moeders beheren deze eetplaatsen zelf. Zij zijn de basis voor vormingsactiviteiten voor jong en oud. Daarnaast wordt gewerkt aan de oprichting van culturele centra, werkplaatsen voor jongeren en een eigen parochiebibliotheek waar scholen veel gebruik van maken.
In het cultureel centrum kunnen bewoners cursussen volgen en aan de slag gaan met tal van thema’s en onderwerpen zoals taal, wiskunde, computergebruik, theater, waardering van de eigen cultuur via muziek, zang en dans; volleybal, voetbal, handenarbeid/vakmanschap, jeugd en leiderschap. De cursussen worden door de bewoners zelf, ook de jeugd , opgezet en geleid.
De Peruaanse overheid en instellingen als kerken hebben zelf onvoldoende middelen om dit alles financieel te ondersteunen.
Om een goed antwoord te hebben op de groeiende maatschappelijke problemen in Comas kan Jan Brinkhof extra middelen goed gebruiken. Zo wil hij de eetplaatsen uitbreiden en professionaliseren en jongeren in werkplaatsen (talleres) een alternatief bieden voor een bestaan in de criminaliteit.

Stichting Sittard Rosa Lima wil het werk van Jan Brinkhof graag (blijven) steunen. Het accent ligt op projecten waaraan bewoners zelf een grote bijdrage leveren en die zij ook zelf kunnen voortzetten en uitbouwen.

 

  Back To Top  Back to top