"De Stichting Sittard Rosa Lima, opgericht in 1993, heeft zich ten doel gesteld om kleine ontwikkelingsprojecten in de sloppenwijken van Lima (Peru) financieel te ondersteunen. De bewoners van Sittard-Geleen worden mede door de informatie over deze projecten bewust gemaakt van de verhoudingen tussen het rijke Noorden en het arme Zuiden.".
 
 


“Najaarsactie 2018: Nieuwbouw eetplaats “El Arce de Noé”
Eenmaal terug in Lima/Comas stuurde pater Jan een nieuwe projectaanvraag. Ditmaal betreft het de nieuwbouw van een eetplaats ("El Arce de Noé"). Het huidige gebouw ligt hoog in de bergen. Hier zijn wijken samengegaan onder de naam "Nieuwe Generatie". De eetplaats bestaat al jaren en functioneert goed dankzij de gezamenlijke inspanningen van de bewoners, maar het gebouw is miserabel. SRL ondersteunt het verzoek van pater Jan van ganser harte. Eetplaatsen voorzien in een grote behoefte,omdat er door de bewoners gekookt wordt voor veel families die er zelf de faciliteiten niet voor hebben. De bouwkosten worden geraamd op € 19.200,-. Het bestuur realiseert zich dat dit een fors bedrag is, maar gezien het belang van de nieuwbouw brengt het dit project graag onder uw aandacht.

Opmerkelijk In dezelfde brief als waarin hij verzocht om onze steun voor het najaarsproject beschreef pater Jan de toestand in Comas. "Meer dan een maand hier en nog weinig zon gezien. Hier is het vochtig en mistig. De eetplaatsen beginnen met een programma over gezonde voeding. Comas zit in de zogenaamde "rode zone ' dat betekent een sterke verhoging van tbc, bloedarmoede en suikerziekte. Het probleem is onder meer dat er niet gezond word t ge kookt. Het is allemaal armoede. Dus is er in samenwerking met de dokt ers een campag ne begonnen in de eetp laat sen. Verder is er veel geweld dat niet te stuiten is. Op 7 oktober zijn er gemeenteraad sverkiez ingen. Enkele vrouwen van d e eetp laatsen hebben z ich ook kand idaat geste ld. (...) Verder zij n er een massa Venezolanen, ongeveer 1 miljoen, vaak zonder paspoort en die mogen hier één jaar werken. Vaak zijn ze st raat verkopers en verkopen zelfs in de kerk. Of het wel of niet kan... de mensen hier zeg gen: We moeten ze helpen, ze zijn welkom. Er is sprake van een grote solid ariteit . Er zijn zelf s mensen die een heel gezin opnemen."Maart 2018 - Mooie foto's van pater Jan uit Lima:
" gracias padre Jan Brinkhof por el inmenso apoyo "
 
Kijk ook eens op FB door te klikken op de bijgesloten foto.Voorjaarsactie 2018: Nieuwbouw Gemeenschapshuis
“Villa San Martin”.
 
De bouwval wordt door de steun van onze donateurs vervangen..


 

logo wit

Privacyverklaring In het kader van gewijzigde wetgeving heeft het bestuur van de Stichting Sittard Rosa Lima de volgende privacyverklaring vastgesteld.(zie link)

Kijk op YOUTUBE naar onze film over het werk van pater Jan Brinkhof in Lima.

Filmmaker Marijn Poels reisde in opdracht van de stichting Omroep Limburg mee met Marly Penders en Bert Poiesz, bestuurleden van Sittard Rosa-Lima en legde het werk van pater Jan Brinkhof op boeiende, ontrpoerende en indringende wijze vast in deze 25 minuten durende documentaire.dvd

 

H.Mis in Comas /Lima

trompetter

Kijkt u ook eens naar de film waarin pater Jan Brinkhof de H.Mis opdraagt in een van de volksbuurten van Comas. Op de achtergrond ziet u de stad Lima.

 

padre Jan